+420 480 020 123

Účetnictví

Vedeme účetnictví pro firmy, neziskové organizace i jednotlivce formou kompletní správy, nebo supervizí. Dlouholetá praxe společně s neustálým doplňováním přehledu o aktuální předpisy nám dává kompetenci pro řešení specifických účetních operací a daňové optimalizaci.

Dokážeme vás zastoupit při jednání s institucemi, nebo zajistit kompletní administrativní servis.

Chci vědět více >

Poskytujeme účetní a poradenské služby

Poradenské a auditorské služby v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky podniku

Obsahem našich služeb není jen splnění zákonem stanovených povinností. Své hlavní poslání vidíme vždy v nalezení řešení nebo opatření, které se promítne nejen ve výkazech, ale v konkrétní měřitelné úspoře nebo zisku.

O některých případných problémech možná víte, dlouhodobá praxe nás však přesvědčuje, že mnohé problémy se objeví nebo se je podaří identifikovat až při pohledu poradce „z nadhledu“.

Daně a daňové poradenství

Sestavíme vám daňové přiznání a související doklady. Dokážeme poradit při reorganizaci podnikových struktur, plánování investic a leasingu.

Víme jak optimalizovat daně a zastoupíme vás při daňových řízeních.

Chci vědět více >

Poradenské a auditorské služby v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky podniku

Naše činnost spočívá většinou v komplexním přístupu k řešeným otázkám, kdy se jednotlivé služby prolínají. Naše odbornost a zkušenost nás opravňuje nabídnout Vám tyto okruhy služeb.

Účetní a roční uzávěrky

 • zavedení účetnictví
 • průběžné vedení daňové evidence
 • průběžné účetnictví a vedení účtů
 • vyúčtování mezd
 • sestavení roční uzávěrky
 • poradenská součinnost při sestavení účetní uzávěrky
 • daňová optimalizace při sestavení roční uzávěrky
 • zastupování při řízeních a kontrolách pojišťoven a úřadů
 • Chci vědět více >

  Daňové poradenství

 • koncepční daňové poradenství při reorganizaci podnikových struktur
 • daňové plánování a optimalizace, koncepční poradenství při investicích a leasingu
 • zpracování daňových stanovisek
 • průběžné daňové poradenství
 • zpracování a podání daňových přiznání ke všem daním
 • zastupování a součinnost při daňových řízeních
 • Chci vědět více >