+420 480 020 123

Další služby

Pro klienty z Libereckého kraje a Prahy zajišťujeme podle jejich potřeby svoz a rozvoz účetních dokladů ke zpracování.

Vzdálenější klienti mohou posílat doklady poštou nebo kurýrem. V tom případě poskytejeme klientovi prohlížecí verzi účetního programu a výsledky zasíláme elektronickou poštou.

Všechna dostupná podání podáváme podle požadavků klienta přednostně elektronicky, ale je-li to přáním klienta, podáváme je i na tištěných tiskopisech.