+420 480 020 123

INFO 05/2014

Změny v e-shopech

18.1.2014

5 změn, které e-shopům přinesl nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník změnil také pravidla pro obchodování na internetu. Přečtěte si 5 oblastí, ve kterých nastaly nejdůležitější změny.

Nový občanský zákoník a s ním související zákony se dotkly i podnikání na internetu. Přinášíme přehled novinek, se kterými musí e-shopy počítat od roku 2014.

Kupní smlouva je uzavřena objednávkou

Ačkoli ani nový občanský zákoník nedává jasnou odpověď na to, kdy přesně vzniká kupní smlouva, právníci se spíše přiklánějí k variantě, že smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Spor se vedl (a stále vede) v tom, že podle některých smlouva vzniká po potvrzení objednávky. Internetové obchody by proto měly více hlídat, jaké zboží a za jaké ceny nabízí. Jedinou výjimkou, kdy e-shop nemusí dodat nabízení zboží, je vyprodání zásob. Stále navíc trvá povinnost potvrdit neprodleně objednávku.

Rozšíření informačních povinností

E-shopy nově musí zákazníky informovat o další věci, které jim předchozí právní úprava nepřikazovala. Jedná se o:

 • Formulář pro odstoupení od smlouvy (které však spotřebitel nemusí při odstoupení využít).
 • Poučení o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
 • Poskytnutí údajů o právech vznikajících z vadného plnění.
 • Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu.
 • Údaj o existenci, způsobu a podmínkách případného mimosoudního vyřizování stížností spotřebitele.
 • Zároveň zákoník specifikuje některé ujednání, která jsou výslovně zakázána. Pokud by ve smlouvě bylo něco z těchto ustanovení uvedeno, pak na ně nebude brán zřetel. Proto zapomeňte na drobné poznámky pod čarou. E-shopaři také nově nebudou moci slibovat slevy nebo skvělé podmínky, které pak nedodrží. To je velký posun směrem k ochraně spotřebitelů, komentuje Miroslav Uďan, CEO služby Shoptet.cz.

  Nutnost poskytnout obchodní podmínky před uzavřením smlouvy

  Nový občanský zákoník jasně říká, že obchodník musí spotřebiteli předat obchodní podmínky v kompletní podobě ještě před uzavřením smlouvy. “Hypertextové odkazy a podobné úpravy již nebudou stačit, obchodníci tedy v zásadě mají jedinou možnost – zasílat obchodní podmínky v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky,” uvedla Asociace pro elektronickou komerci na svých webových stránkách.

  Změny u odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

  Asi nejvíce změn přináší oblast odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Kromě jiného se ujasnil stav, kdy zákazník odstoupí od smlouvy, ale zboží nevrátí. Obchodník nyní nemusí vracet peníze do té doby, dokud mu zboží zpátky nepřijde, nebo dokud spotřebitel nedokáže jeho odeslání. E-shopy se musí mít naopak na pozoru, aby uvedly informace o možnosti odstoupení. Pokud by tak neučinily, lhůta na vrácení se prodlužuje o jeden rok.

 • Spotřebitel může odstoupení od smlouvy do 14 dnů odeslat.
 • Spotřebitel musí odeslat zboží obchodníkovi zpět do 14 dnů od odstoupení.
 • Obchodník musí vrátit spotřebiteli finanční prostředky do 14 dnů od odstoupení. Může však počkat na zpětné doručení zboží nebo vyžádat důkaz o jeho odeslání.
 • Spotřebitel má právo na vrácení nákladů za dopravné v nejlevnější nabízené variantě dopravy obchodníka.
 • Nový přístup k vadným výrobkům

  Další novinky nastaly u práv z vadného plnění, i když stále nepanuje jednota ohledně 24měsíční záruky. Otázka zákonné záruky není dosud jednoznačně vyřešená, přesto doporučujeme obchodníkům nadále ke spotřebitelům přistupovat jako dosud, radí APEK. Nově se vady dělí na podstatně a nepodstatné a dle toho se dále postupuje. U nepodstatných vad má zákazník právo na odstranění vady nebo slevu. U podstatného porušení si může zvolit, zda chce věc opravit, vyměnit, dostat slevu nebo vrátit peníze.