+420 480 020 123

INFO 2015/05

5 novinek, které podnikatele čekají v oblasti DPH

2.12.2014

Oblastí DPH se v posledních týdnech prohnala doslova legislativní smršť. Některé novinky začínají platit už od roku 2015, jiné mají od roku 2016 a u dalších ještě není jisté, zda projdou. Aktuální přehled změn zákona o DPH.

Rok 2015

Jistojistě začne od ledna 2015 platit třetí sazba DPH ve výši 10 %. Příslušnou novelu totiž již před 14 dny podepsal prezident republiky. Do této sazby bude patřit nezbytná dětská výživa, knihy a léky včetně kontrastních látek, radiofarmak, antikoncepce či veterinárních léčiv, která se do zákona dostala až během čtení ve sněmovně. Zůstává však otázkou, jak dlouho třetí 10% sazba daně vydrží. Jak ministr Andrej Babiš, tak jeho náměstkyně Simona Hornochová připustili, že by se opět od roku 2016 mohly vrátit dvě sazby DPH.

Ponechání limitu k registraci

Zatím jen Poslaneckou sněmovnou prošla i další novela zákona o DPH, která přináší pro podnikatele řadu novinek. Jednou z těch pozitivních je ponechání limitu pro povinnou registraci k DPH na úrovni 1 milionu korun. Ještě vláda Petra Nečase totiž schválila snížení úrovně pro registraci na 750 tisíc korun. Pokud novela projde Senátem a podepíše ji prezident, bude i nadále platit limit ve výši 1 milionu korun.

Reverse – charge se má rozšířit o další kategorie

Rovněž od příštího roku zřejmě dojde k rozšíření reverse – charge (česky přenesení daňové povinnosti) o další kategorie zboží. Počítá s tím nařízení vlády, u kterého skončilo na konci října připomínkové řízení a které nyní čeká na projednání vládou. Nově se má tuzemský reverse – charge vztahovat i na dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. U dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, se pak režim reverse – charge použije jen tehdy, pokud celková částka základu daně za dodávku tohoto zboží na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč. Možnost rozšířit reverse – charge o další kategorie přináší stejná novela zákona o DPH, která ponechává limit pro registraci na 1 milionu korun a která zavádí od roku 2016 následující novinky.

Rok 2016

Kontrolní hlášení k DPH

Velkým tématem se stala, a bezesporu jím ještě budou, tzv. kontrolní hlášení k DPH. Ta mají dle novely zákona o DPH platit od roku 2016. Podle ministerstva se jedná o opatření, které pomůže v boji proti daňovým únikům.

Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud

 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.
 • Hlášení se nemá týkat

 • identifikované osoby (§ 6g až § 6l zákona o DPH),
 • osoby, která není plátcem.
 • Kontrolní hlášení nebude podávat plátce, který

 • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63,
 • neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.
 • Povinností plátce při podání kontrolního hlášení bude

 • uvést v něm předepsané údaje potřebné pro správu daní,
 • podat jej za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce,
 • podat jej pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné
 • správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Elektronické přiznání pro všechny plátce

  Od roku 2016 má navíc platit pro některé podnikatele další novinka. Všichni plátci DPH budou muset komunikovat s finančním úřadem už jen výhradně elektronicky. Povinnost elektronické komunikace se bude týkat daňových přiznání, hlášení včetně příloh, přihlášek k registraci a oznámení o změně registračních údajů. V současnosti mohou fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů korun, využívat papírové formuláře. Také tuto změnu zavádí novela zákona o DPH, která nyní čeká na projednání v Senátu.

  Od října už platí jedno správní místo

  V oblasti DPH už navíc od října letošního roku platí jedna novinka. Konkrétně se jedná o režim jednoho správního místa u poskytování telekomunikačních služeb, televizního a rozhlasového vysílání a také u elektronicky poskytovaných služeb osobami z členských států.