+420 480 020 123

INFO 48

Novinky v novém občanském zákoníku XVII - Následky neuzavření smlouvy

23.10.2013

Neuzavření připravené smlouvy může od ledna přijít draho

Rozmyslet si na poslední chvíli uzavření předjednané a připravené smlouvy může přijít napříště draho. Uvedl to David Emra z advokátní kanceláře Weinhold Legal na nedávném semináři k novému občanskému zákoníku, pořádaném touto kanceláří a společností TPA Horwath.

„Nový občanský zákoník výslovně upravuje předsmluvní odpovědnost. Pokud někdo bezdůvodně přeruší jednání o smlouvě ve fázi, kdy druhá strana důvodně očekává její uzavření, uhradí jí škodu plynoucí z neuzavřeného kontraktu. Které fáze jednání a přípravy se to bude týkat, ale ukáže až čas a judikatura soudů,“ řekl Emr.

Nový občanský zákoník také přináší zásadní změny např. i v otázce smluvních pokut. U některých vztahů bude tato forma sankce napříště vyloučena. Mezi tyto „výluky“ patří například i nájmy bytů.

Od Nového roku nebudou muset být smluvní pokuty sjednány písemně, v praxi však kvůli jistotě obou stran bude i nadále písemná forma využívána. Pokud se strany výslovně nedohodnou jinak, pak jejich existence automaticky vyloučí náhradu škody. Neúměrně vysoké pokuty také bude možné na návrh dlužníka snížit prostřednictvím soudu.

Nové příležitosti přináší zákoník u zástav. „Například bude možné dát do zástavy i věc, kterou dlužník nabyde teprve v budoucnu,“ zdůraznil p. Emr.